Bewegingsonderwijs 

 

De Windroos beschikt over een uitstekend geoutilleerde gymzaal waar kinderen met veel plezier kunnen bewegen.

We streven ernaar om alle groepen 2 keer per week 45 min bewegingsonderwijs te bieden. De groepen 1 & 2 gaan daarnaast dagelijks naar onze spelzaal waar ze allerlei spel- en beweginsvormen krijgen aangeboden die op die leeftijd van belang zijn; veel klimmen, klauteren, springen, duikelen/rollen en zwaaien en sportspelen etc.

De gymlessen in de grote gymzaal worden gegeven door een vakleerkracht bewegingsonderwijs.

De kinderen die de les krijgen aangeboden in de grote gymzaal bewegen in sportkleding en gaan na de les douchen i.v.m. hygiënische gewoontevorming.

Kleuters gymmen in hun ondergoed.

 

Doelstelling

Kinderen bewegen veel en graag, vooral omdat ze het leuk vinden. Natuurlijk niet alleen in de gymzaal, maar ook op het plein, buiten op straat en op de sportclub. Ze leren heel veel vaardigheden waar ze hun hele leven plezier aan beleven. Niet alleen motorisch, maar ook sociaal en cognitief. We bereiden ze voor op de bewegingscultuur.

Ze ontdekken hun talenten en leren er mee om te gaan en te ontwikkelen. Ook op sociaal gebied leren ze veel; omgaan met winnen/verliezen, samenwerken, elkaar helpen etc etc.

In de gymles wordt een breed en gevarieerd bewegingsaanbod gegeven waardoor kinderen de kans krijgen zich op al deze gebieden te bekwamen..

 

Een leven lang bewegen

Het gezegde ‘jong geleerd, oud gedaan’ geldt zeker op het sportieve vlak. Onderzoek wijst uit dat kinderen die op jonge leeftijd veel en veelzijdig bewegen vaak hun hele leven blijven bewegen. Goed voor de gezondheid, maar ook voor hun sociale leven. Ze worden vaak lid van een sportclub en maken daar vrienden en kennissen. Veel kinderen worden op volwassen leeftijd ook zelf actief als vrijwilliger bij een sportvereniging wat veel voldoening kan geven.

 

Sport- en speldagen

SBO De Windroos neemt elk jaar deel aan het grote binnen- en buitenschoolse aanbod die de Oldenzaalse sportverenigingen te bieden hebben. 
Denk aan de jaarlijkse sportdag voor basisscholen voor de groepen 7 & 8 en de Koningsspelen. Ook kunnen kinderen deelnemen aan diverse schoolsporttoernooien om zo kennis op te doen van de diverse sporten en verenigingen. Denk aan de schoolvoetbal, streetsoccer, handbal- en hockeytoernooien.

 

Vignet Gezonde school 

Het vignet Gezonde School is een kwaliteitskeurmerk voor scholen die werken aan het verbeteren van de gezondheid van hun leerlingen. Na het behalen van minimaal één themacertificaat mag de school zich gedurende drie jaar een Gezonde School noemen. 
In het kader van Sport & Bewegen voldoet SBO De Windroos aan alle voorwaarden om zich gezonde school te mogen noemen. 

Op De Windroos hebben alle leerlingen minimaal 2 keer LO van een vakleerkracht bewegingsonderwijs. Daarnaast wordt er Motorische Remedial Teaching gegeven voor kinderen met een (kleine) bewegingsachterstand. 

Geen kind van school zonder zwemdiploma. 
Indien een kind, om welke redenen dan ook, niet zwemvaardig is biedt de school extra zwemlessen om een zwemdiploma te halen. 
De Windroos werkt nauw samen met BoesCoolFit om na school kennis te maken met het bewegingsaanbod in Oldenzaal. 

Voor kinderen waarvan het niet vanzelfsprekend is dat ze ‘op sport gaan’ is individuele sportbegeleiding mogelijk. 

In november wordt het gezonde school vignet onthult door de voorzitter van het CDA Oldenzaal Maaike Rödel. Zij was een van de initiatiefneemsters die het mogelijk heeft gemaakt dat er op elke Oldenzaalse basisschool een vakleerkracht LO aan het werk is.