De vertrouwenspersonen op SBO De Windroos;
- Willi Hoekman, leerkracht van groep 2
- Niek Winter, leerkracht van groep 8a8c

In de onderstaande video zullen wij ons kort voorstellen:

 

 

De taken van een vertrouwenspersoon (landelijk instituut voor vertrouwenspersonen, livp.nl):

De vertrouwenspersoon.
Een school mag zelf beslissen wie het aanspreekpunt pesten is. De meeste scholen kiezen ervoor deze taak te leggen bij een persoon die met soortgelijke taken bezig is. De vertrouwenspersoon biedt hierin een belangrijke rol. Binnen de klachtenregeling van de school staat vermeld dat de vertrouwenspersoon het eerste aanspreekpunt is bij ongewenst gedrag, waaronder ook pesten. Door dergelijke taken bij één persoon te leggen, voorkomt de school dat er verschillende loketten zijn. Het schept duidelijkheid voor de leerlingen en ouders waar zij terecht kunnen.

Basistaken van de vertrouwenspersoon
De volgende taken vormen de basis voor het werk van de vertrouwenspersoon.

  • Opvang en ondersteuning: als vertrouwenspersoon vang je de ouders, leerlingen en leerkrachten (juridisch: klagers) op en bied je ondersteuning bij het intern oplossen van de klacht. Hierbij gaat het om klachten van ongewenst gedrag zoals pesten, (seksuele) intimidatie, discriminatie, agressie/geweld en machtsmisbruik.
  • Ondersteuning bij vervolgstappen: als vertrouwenspersoon los je niets op voor de ouders, leerlingen en leerkrachten (klagers) en bemiddel je niet tussen klager en aangeklaagde. Je adviseert en ondersteunt bij mogelijke vervolgstappen die de klager (intern en extern) kan zetten om tot een oplossing te komen. Intern kan dit zijn een gesprek tussen klager en aangeklaagde, of de klacht neerleggen bij de schoolleiding of het bestuur. Voorbeelden van externe vervolgstappen zijn de klacht indienen bij een klachtencommissie, of aangifte doen bij politie/justitie.