Schoolondersteuningsprofiel

Met het schoolondersteuningsprofiel willen wij in beeld brengen welke (extra) ondersteuning wij onze leerlingen bieden. Ook geven wij aan welke stappen wij gaan zetten om de ondersteuning op onze school te verbeteren. Daarmee worden ook de mogelijkheden van ons onderwijs duidelijk. Het schoolondersteuningsprofiel kunt u vinden, en tevens downloaden via onderstaand bestand.

 

 

Schoolplan 

Het schoolplan van SBO De Windroos voor de periode 2019-2023 kunt u vinden en tevens downloaden via het onderstaand bestand.