Ziek melden 

 

Als uw kind ziek is, vragen we u dit bij voorkeur te melden tussen 8.15 - 8.30 u. Indien uw kind zonder bericht afwezig is, zal de groepsleerkracht contact met de ouders/ verzorgers opnemen.

Tandarts, huisarts, specialist
Mocht het echt niet anders kunnen dan onder schooltijd, dan kunt u met uw kind naar de tandarts, huisarts of specialist. Wilt u dit dan doorgeven aan de leerkracht van uw kind?

Verlof aanvraag

In sommige gevallen heeft uw kind recht op verlof. Hiervan is echter alleen sprake in bijzondere gevallen: bijvoorbeeld een familiejubileum of overlijden van een familielid. Het verlof moet (uiteraard behalve bij overlijden) altijd 6 weken van te voren schriftelijk aangevraagd worden. Hiervoor zijn op school speciale formulieren verkrijgbaar, dan wel te downloaden.

 

Ongeoorloofd verzuim wordt altijd gemeld bij de leerplichtambtenaar. Hier kunt u ook in beroep, als u van mening bent dat ten onrechte geen verlof is verleend.