SoVa    


Sociale vaardigheden (SoVa) aanleren op  De Windroos

Als rode draad voor sociaal emotionele ontwikkeling door de hele school hebben we de methode ‘Kinderen en hun sociale talenten’, met aanvullingen, zoals bijvoorbeeld een doos vol gevoelens. Het is een methode met als doel om sociaal competent gedrag te bevorderen.

Sociaal competent gedrag is het vermogen om adequaat te regeren, rekening houdend met eigen belangen en belangen van anderen. Om je sociaal competent te kunnen gedragen, heb je kennis, vaardigheden en een juiste houding nodig. Die worden weer gekleurd door gevoelens, het beeld van jezelf en de ander en door de waarden en normen, die in de samenleving gelden. Sociaal competent gedrag bestaat uit een hele reeks sociaal competente gedragingen. Deze reeks is in de methode onderverdeeld in acht categorieën:

  • Ervaringen delen
  • Aardig doen
  • Samen spelen en werken
  • Een taak uitvoeren
  • Jezelf presenteren
  • Een keuze maken
  • Opkomen voor jezelf
  • Omgaan met ruzie.

Voor ieder leerjaar zijn er twintig lessen in een vaste opbouw geschreven. Deze lessen sluiten aan bij de verschillende gedragscategorieën. De methode besteedt ook bewust aandacht aan momenten buiten de les. Het is namelijk belangrijk dat kinderen datgene wat ze in de lessen leren, ook gaan toepassen in andere situaties. De verschillende categorieën zijn voor alle leeftijden belangrijk, en komen daarom ieder jaar in alle groepen terug, alleen op een steeds hoger niveau. Via nieuwsbrieven wordt u regelmatig op de hoogte gehouden van de actuele thema’s.

De kleuters werken naast de methode “Sociale talenten” voornamelijk met het programma ‘een doos vol gevoelens’, met als doel om spelenderwijs te leren omgaan met gevoelens. Op een speelse manier leren de kleuters de basisgevoelens ‘blij, boos, bang en verdrietig’ te herkennen (bij zichzelf en bij de ander), te begrijpen, te uiten en ermee om te gaan.

Naast deze lessen, die alle kinderen door de hele school krijgen, hebben we bij ons op school ook nog extra vormen van sociaal emotionele begeleiding en ondersteuning voor kinderen die dat nodig hebben (o.a. LGF- begeleiding door AB’ ers)