Predicaat "Goede school" vanaf schooljaar 2021-2022

Op 7-3 j.l. heeft de onderwijsinspectie een kwaliteitsonderzoek uitgevoerd op De Windroos. Uit dit onderzoek is gebleken dat De Windroos haar onderwijskwaliteit dermate goed op orde heeft dat aan de school het predikaat Goede School wordt toegekend. De school is met name sterk in 'pedagogisch/didactisch handelen' (lesgeven) - 'kwaliteitszorg' en 'sociale veiligheid in en om de school'. We zijn erg trots op deze waardering en zien dit als een beloning voor de manier waarop we elke dag weer passend onderwijs en begeleiding geven aan alle kinderen. 'Gewoon waar het kan, speciaal waar het moet'.
 

Uit het het verslag van 'de inspectie van het onderwijs'

De kwaliteit van het onderwijs op SBO de Windroos waarderen we als Goed. We stellen vast dat de Windroos onderwijs biedt van een goede kwaliteit. We zien dat de leerlingen binnen deze school voor speciaal basisonderwijs binnen een prettig en veilig pedagogisch klimaat onderwijs ontvangen. We zien rust, een duidelijke structuur en de leerkrachten stemmen het pedagogisch-didactisch handelen op een goede wijze af op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. De leerlingen die we spraken, gaven aan dat ze de Windroos als een erg prettige plek ervaren. Een van de leerlingen vertelde: "Op de Windroos mag je jezelf zijn".

 

Voor meer informatie klikt u op de onderstaande button.