Ouderraad

Als u actief betrokken wilt zijn bij school en mee wilt helpen met activiteiten die binnen de school georganiseerd worden, kunt u zitting nemen in de ouderraad.
De ouderraad heeft een ondersteunende functie op school. Zo houdt de raad zich o.a. bezig met de organisatie van schoolreisjes, Sinterklaas- en Kerstfeest, culturele uitjes, evenementen, enz. Uiteraard in samenwerking met het team.

De ouderraad vergadert volgens een vast rooster, dat vermeld staat in het jaarkatern. Deze vergaderingen zijn openbaar.
De ouderraad vraagt aan alle ouders een ouderbijdrage. Deze bijdrage wordt gebruikt voor het organiseren van feesten, voor het sinterklaascadeautje, voor de kerstmaaltijd, voor een traktatie.

Voorzitter

Annemiek Werning

Secretaris

Wendy Borger

Penningmeester

Wendy Hollink

Leden

Jeroen Lankheet, Sharon Niemer, Judith Docter, Lisette Kroeze

Aviseur: Inez Heideman

 

Vergaderdata

19 sept, 7 nov, 9 jan (+MR), 13 mrt, 22 mei, 19 jun