Ouderraad

De ouderraad heeft als belangrijke taak "het bevorderen van contacten tussen school en ouders".
Het bestuur van de ouderraad wordt gevormd door een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en een aantal leden.
 
De taken van de ouderraad zijn:
1. Het meepraten en meedenken over hoofdpunten van het beleid voor wat betreft de ouders.
2. Het ondersteunen van de leerkrachten bij activiteiten.
3. Initiatieven, verlangens en wensen vanuit de ouders binnen de schoolsituatie bespreekbaar maken.
 

VoorzitterDymphie Smelt 
tel.      06 514 144 23
e-mail: info@smeltkappers.nl 
Secretaris
Vice-voorzitter

Margo Lansink 
tel.      06 516 441 57
e-mail: margo@lanko.nl

Penningmeester

Mariëlle Frongink 
tel. 06 333 177 46
e-mail: frongink@hotmail.com 

Leden

Teresia Ebbinge
Wendy Behrens
Hedy van ’t Ende
Bertha Boers
Marieke Tijans