Klachtenregeling

De stichting Katholiek Onderwijs Noord-Oost Twente (KONOT) wil haar leerlingen en medewerkers een veilig en uitdagend leer- en werkklimaat bieden, waarin onze kernwaarden respect, openheid, betrokkenheid, vertrouwen en dynamiek in het werken van alledag herkenbaar zijn.

Waar mensen werken, gaat er echter ook wel eens iets mis en is het goed daarover met elkaar in gesprek te gaan. Soms vinden op school gebeurtenissen plaats waar ouders, leerlingen of medewerkers problemen mee hebben. De meeste ‘klachten’ over de dagelijks gang van zaken in de organisatie/school zullen in eerste instantie in goed overleg tussen betrokkenen worden opgelost, eventueel met tussenkomst van de directie of de schoolcontactpersoon. Als betrokkenen er onderling niet uitkomen is het goed om over een regeling te beschikken waarin individuele rechten zijn vastgelegd en waarin zorgvuldig de interne rechtswegen aangegeven worden.
Hiervoor verwijzen wij u naar de klachtenregeling van de KONOT.

​Klachtenregeling Konot​