Wereldkinderen

Adoptiekind Arnold Kiro

De Windroos maakt deel uit van het netwerk Wereldkinderen.
Wereldkinderen zet zich in vanuit de gezamenlijke visie dat ieder kind recht heeft op een thuis.

Met onze steun geven wij Arnold Kiro in ontwikkelingsland India een thuis en kans op een betere
toekomst. Onze bijdrage maakt het mogelijk dat Arnold zorg, oopvang en scholing krijgt die hij
nodig heeft.