Rots & Water

Komend schooljaar (2021-2022) starten we op De Windroos met Rots & Water-lessen. 
Alle groepen krijgen in de loop van het schooljaar 9 lessen aangeboden. Voor de onderbouwgroepen is dit aan het begin van het schooljaar. Voor de midden- en bovenbouwgroepen later in het schooljaar.  
Voor groep 8 geldt dat zij enkele lessen ter voorbereiding op het voortgezet onderwijs krijgen. 

Rots & Water is een psychofysieke training, gericht op het versterken van de sociale vaardigheden en het welbevinden van de kinderen.  Bij de Rots & Water-lessen staan 3 basisprincipes centraal, te weten; Gronden (Sterk Staan-“sterke benen en voeten”), Centreren (Ademhaling naar je buik – “sterke buik”), Focus (gerichte aandacht, zowel naar binnen als naar buiten – “sterke ogen”) 

De lessen worden a.d.h.v. een drietal thema’s aangeboden. Allereerst staat het thema “Ik” centraal, waarbij vooral gewerkt zal worden aan meer bewustwording van jezelf; meer van jezelf ontdekken, jezelf beter leren kennen en bij jezelf blijven op een sterke wijze met respect voor de ander. Dit zijn de eerste 3 lessen.  
Het tweede thema is “Ik en de ander”. Hierbij gaat het vooral om de omgang tussen jou en de ander. Hierbij leren kinderen elkaar te zien op elkaars’ kwaliteiten en talenten, maar ook gaat het over respectvol opkomen voor jezelf en de ander stoppen als dit nodig is (begrenzen). Dit zijn de lessen 4 t/m 6. 
Tot slot het thema “Ik en de groep”.  Hierbij gaat het vooral om samenspelen en samenwerken met elkaar vanuit wederzijds respect om zodoende te werken aan een fijn en veilig groeps- en schoolklimaat. Dit zijn de lessen 7 t/m 9. 

Bij dit alles richten we ons op de bouwstenen van Rots & Water;  
zelfvertrouwen, zelfbeheersing en zelfreflectie.  
Enkele onderwerpen die in een Rots en Watertraining uitvoerig aan bod komen zijn;  stevig staan, rustig ademhalen en concentreren/focus, het herkennen en aangeven van grenzen,  bewuste keuzes maken en daaraan vasthouden (de Rotskwaliteiten),  
maar ook je verplaatsen in de ander, elkaar helpen en op positieve manier contact maken met de ander (de Waterkwaliteiten). 

Omdat het een fysieke training is en ook het gronden een belangrijk onderdeel, worden de lessen op blote voeten en in gemakkelijk zittende kleding gegeven. 

Desiree Olde Monnikhof en Gertjan Dokter zijn verantwoordelijk voor de aansturing van het programma binnen de school. Zij zijn de gecertificeerde Rots & Water-trainers binnen onze school en zullen ook de lessen geven.