Schoolafspraken

We hechten veel belang aan een positieve ontwikkeling op sociaal-emotioneel gebied voor al onze leerlingen, waarbij we nadrukkelijk tegemoet willen komen aan de specifieke ondersteuningsbehoeften op sociaal-emotioneel gebied van onze leerlingen. SBO De Windroos moet daarom een veilige plek zijn voor iedereen, waarbij alle leerlingen zich gezien en gehoord voelen. 

Kenmerkend voor onze school is de sfeer waarin veiligheid en respect hoog in het vaandel staan. We hanteren binnen de school duidelijke structuren en gedragsverwachtingen om de leerlingen een rustige en veilige omgeving te bieden waarin ze optimaal van ons onderwijs kunnen profiteren. Door de leerlingen genegenheid te tonen en consequent te handelen, krijgen leerlingen de rust en gelegenheid om zich te ontwikkelen. Hierbij streven wij er ook naar om iedereen binnen de school een gevoel van gelijkwaardigheid te geven.  

Het is van belang dat onze leerlingen leren dat zijzelf medeverantwoordelijk zijn voor hun eigen ontwikkeling. Het geven van verantwoordelijkheid aan leerlingen met betrekking tot hun ontwikkeling zorgt voor gedeeld eigenaarschap en betrokkenheid. Om de leerlingen zoveel mogelijk voor te bereiden op de toekomst, stimuleren wij de zelfstandigheid van onze leerlingen.  

Door een positief pedagogisch klimaat te creëren en het welbevinden van alle leerlingen voorop te stellen, willen wij bereiken dat iedereen met plezier naar school gaat. 

Onze schoolmascotte Moos is betrokken bij het stimuleren van de drie dikgedrukte bovenstaande woorden. Respect, verantwoordelijkheid, en zelfstandigheid vormen de basis voor de schoolafspraken op SBO De Windroos. 

De afspraken worden regelmatig met de kinderen besproken en bij conflicten e.d. gebruikt om een en ander op te lossen.