Konot Veiligheidsplan SBO de Windroos

In het KONOT veiligheidsplan staan de gezamenlijke afspraken, werkwijzen en plannen op een rij. Dit zowel voor de sociale veiligheid als ook voor de fysieke veiligheid in en onze schoolgebouw. De protocollen en procedures die in dit Veiligheidsplan genoemd worden zijn in het Handboek KONOT te vinden, tenzij vermeld wordt dat ze op schoolniveau beschikbaar zijn.